Renowacja kanalizacji i wymiana rur - na czym to polega i co warto wiedzieć o kanalizacji?

Kazimierz Janeczko 07-02-2023

Kiedy technika rozwinęła się na tyle, że możliwe stało się tworzenie zaawansowanych systemów kanalizacji, świat poszedł do przodu. Komfort codziennego życia znacząco się podniósł. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo złożonymi systemami kanalizacji, które w większości znajdują się pod ziemią. Co jeszcze warto wiedzieć o kanalizacji? Jak się ją tworzy, jak wymienia i w jaki sposób poddaje renowacji? Sprawdzamy!

Kanalizacja, czyli odprowadzanie ścieków

Warto zacząć od krótkiego wyjaśnienia kwestii tego, czym tak właściwie jest kanalizacja, Otóż mowa o systemie instalacji służących do odprowadzania ścieków. Kanalizacja odprowadza ścieki z obiektów użytkowych, czyli z mieszkań, domów, biurowców, hal przemysłowych, zakładów usługowych i wielu innych miejsc. Obecnie kanalizacja to gęsta sieć rur biegnących pod naszymi nogami. Rury te prowadzą zwykle do oczyszczalni ścieków, a później są odprowadzane do odpowiednich zbiorników, czasami do rzek. Ze względu na kontakt z rozmaitymi zanieczyszczeniami oraz intensywną eksploatację systemy kanalizacyjne ulegają uszkodzeniom. Jak się wtedy wymienia lub naprawia rury? Jak wygląda renowacja kanalizacji, a jak jej tworzenie? Wyjaśniamy te kwestie w dalszej części tekstu.

Renowacja kanalizacji i jej tworzenie

Tak naprawdę tworzenie i renowacja kanalizacji często wyglądają bardzo podobnie. Korzystając z klasycznej metody również wymiana systemów instalacji przebiega w podobny sposób. Otóż w przypadku montażu nowej instalacji wykonuje się wykopy o odpowiednich wymiarach, a następnie umieszcza się w nich rury. Później zakopuje się wykopy i gotowe. W przypadku renowacji rury znajdują się już pod ziemią. Przeprowadzając tego typu zabieg, wykonuje się prace naprawcze lub wymienia się wszystkie elementy. Natomiast jeśli chodzi o wymianę, po stworzeniu wykopu wyjmuje się rury, a w ich miejscu umieszcza się nowe instalacje.

Nowoczesna metoda renowacji kanalizacji

Opisane powyżej metody wciąż są wykorzystywane bardzo często. Okazuje się jednak, że istnieje również nowocześniejsza metoda renowacji kanalizacji. Mowa o bezwykopowej renowacji kanalizacji, którą przeprowadza się zwykle poprzez zastosowanie krakingu statycznego. W tym przypadku nie trzeba wykonywać wykopów na całej długości i szerokości instalacji. Wystarczy co najwyżej jeden, niewielki wykop na końcu rurociągu. Następnie wprowadza się pod ziemię specjalistyczne urządzenie, które wykonuje zadane prace.

 

Nie ma wątpliwości, że renowacja bezwykopowa ma wiele zalet. Przede wszystkim praca trwa krócej i nie powoduje tak dużych zniszczeń jak przy zastosowaniu metody klasycznej. Nie ma konieczności odtwarzania jezdni czy chodnika. Co więcej, powstaje niewiele hałasu i bałaganu. Ważną korzyścią jest również możliwość zachowania ciągłości ruchu komunikacyjnego. Tego typu renowacja nie wpływa też w żaden istotny sposób na środowisko.

 

Z roku na rok renowacja nowoczesnymi metodami zyskuje na popularności. Zważając na wszystkie wymienione zalety nie ma się czemu dziwić. Kanalizacje są dzisiaj bardziej zaawansowanym instalacjami niż dawniej, zatem pora również na unowocześnienie metod ich odnawiania.

Renowacja kanalizacji i wymiana rur - na czym to polega i co warto wiedzieć o kanalizacji?