Jak kupić nieruchomość z licytacji komorniczej?

Klara Janeczko 26-04-2021

Zakup domu lub mieszkania to zazwyczaj jedna z największych życiowych inwestycji. Niektórzy są w stanie sfinansować zakup z własnej kieszeni, jednak przeważająca większość społeczeństwa posiłkuje się kredytem hipotecznym. Istnieje jeszcze inna opcja, atrakcyjna cenowo, lecz wymagająca posiadania gotówki. To zakup nieruchomości z licytacji komorniczej. Jak kupić mieszkanie w ten sposób?

Realne spojrzenie na inwestycję

Przed podjęciem decyzji o udziale w licytacji komorniczej warto spojrzeć na inwestycję przez pryzmat wad i zalet. Niewątpliwie uda się nabyć obiekt na atrakcyjnych warunkach finansowych. Przy takiej transakcji trzeba jednak brać pod uwagę, że mieszkanie może wymagać kosztownego remontu, jego stan prawny może być nieuregulowany, lub położone jest w nieatrakcyjnej lokalizacji. Niezmiernie istotne jest sprawdzenie powyższych kwestii samodzielnie – opcja obejrzenia nieruchomości możliwa jest w obecności komornika.

Gdzie szukać informacji o licytacjach?

Informacje dotyczące zbliżającego się terminu licytacji zawsze publikowane są w instytucjach bezpośrednio z nią związanych. Komornik zajmujący się sprawą obiektu umieszcza stosowne obwieszczenie na stronie swojej kancelarii, jak również w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej. Te same treści można znaleźć w gmachu sądów rejonowych właściwych dla lokalizacji nieruchomości, jak również w urzędach miasta oraz gminy.

Obwieszczenie należy upublicznić co najmniej 14 dni przed planowaną datą licytacji. W tym czasie uczestnik ma prawo zobaczyć nieruchomość, by móc stwierdzić jego stan techniczny i oszacować wartość ewentualnego remontu.

Jak kupić nieruchomość z licytacji komorniczej?

Przed licytacją

Podstawowym warunkiem udziału w licytacji komorniczej jest wpłata wadium. Jest to kwota równa 10 % szacowanej wartości nieruchomości, która podlega zwrotowi w przypadku, gdy nie uda się zwyciężyć aukcji. Wpłaty należy dokonać w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej najpóźniej na dzień przed dniem rozpoczęcia licytacji.

Aukcja komornicza – zakup nieruchomości

Oprócz wpłaty wadium istnieje również kilka warunków, które należy spełnić, aby wziąć udział w licytacji. Uczestnikiem aukcji nie może być dłużnik oraz jego najbliższa rodzina, jak również osoby pełniące funkcję urzędową.

Licytacja rozpoczyna się przedstawieniem informacji o obiekcie oraz wyznaczeniem kwoty wywoławczej. Następnie uczestnicy licytują nieruchomość, przebijając ofertę poprzednika kwotą wyższą co najmniej o 1 % wartości nieruchomości. Zwycięzcą jest osoba, której oferty nie przebili pozostali uczestnicy, a urzędnik zatwierdził kwotę po trzecim postąpieniu. Wszystko odbywa się w obecności sędziego. Po zakończeniu licytacji urzędnik ogłasza zwycięzcę, który ma teraz 30 dni na wpłatę wylicytowanej kwoty. Wartość należy pomniejszyć o wpłaconą wcześniej kwotę wadium, a pozostałą część wpłacić w gotówce na konto bankowe sądu. W przypadku braku wpłaty licytacja odbędzie się w kolejnym wyznaczonym terminie. Tym razem zwycięzca poprzedniej aukcji nie będzie mógł wziąć w niej udziału.

Partnerem artykułu jest: komornik sądowy Warszawa Wola.