Szkolenia – podstawowe informacje

Kazimiera Janeczko 17-05-2021

Mówi się, że człowiek uczy się przez całe życie. Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko sprawy codzienne, ale i te zawodowe. Wynika to z pędu dzisiejszego świata i dynamicznych zmian jakie następują. Szkolenia sprawiają, że człowiek nie tylko zdobywa nową wiedzę, ale dzięki nim nadąża nad wszelkimi aktualizacjami. Dlaczego jeszcze warto inwestować w szkolenia?

Szkolenia – grupa odbiorców

Tak naprawdę jeśli chodzi o szkolenia to nie ma żadnych ograniczeń. Są one w zasadzie dla wszystkich. Wynika to z ogromnej ilości ofert, jakie dostępne są na rynku. Szkolenia są źródłem nie tylko nowej wiedzy, ale też i odkrywania własnych zainteresowań. Nic tak jak udział w szkoleniu nie stwarza szansy na rozwój osobisty.

Szkolenia – aspekt prawny

Pracodawcy często decydują się na wysyłanie własnych pracowników na różne kursy, szkolenia, a nawet i czasem studia. Wynika to z tego, że oprócz osobistych korzyści dla pracownika płyną z tego rozwiązania również i możliwości rozwoju firmy oraz wzrosty dochodów. Wszelkie regulacje prawne dotyczące szkoleń dostępne są w Kodeksie Pracy, a dokładnie w dziale czwartym. Każdy pracownik jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego nie ma żadnych innych nakazanych szkoleń, jednakże kodeks pracy sugeruje, iż powinno się stwarzać szansę własnym pracowników na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Warto dodać, że pracodawca, który zapewnia swoim pracownikom szkolenia może wymagać podpisania potocznie zwanej „lojalki”, czyli umowy, zapewniającej zabezpieczenie interesu pracodawcy. Jeśli takowy pracownik, by rozwiązał umowę wówczas pracodawca może wymagać zwrot kosztów za szkolenie.

Podczas trwania szkolenia pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego, który zapewnia zachowanie prawo do wynagrodzenia. Bardzo często, jeśli szkolenia są organizowane z dala od miasta rodzimego to pracodawca decyduje się również na pokrycie kosztów przejazdu, noclegu, a nawet i diety. Wszelkie finanse przeznaczane na szkolenie są zaliczane do świadczeń na podnoszenie kwalifikacji, co powoduje, że są zwolnione z potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkolenia – podstawowe informacje

Szkolenia - korzyści dla firmy

Szkolenia są korzystne nie tylko dla rozwoju własnego pracownika, ale i całej firmy. Zdobyte kompetencje na szkoleniu przekładają się na codzienne wykonywanie obowiązków zawodowych, co przeobraża się finalnie w zysk dla firmy. Doświadczona i wykwalifikowana kadra jest gwarancją usługi świadczonej na najwyższym poziomie, co przekłada się ostatecznie na wizerunek firmy. Pracownicy po szkoleniu prezentują większą motywację i kreatywność, co przekłada się na powstawanie wielu nowych i innowacyjnych projektów.

Miejsce szkoleń – M4G Seminars

Jedną z firm świadczących usługi szkoleniowe jest M4G Seminars. Oferuje różnego typu warsztaty graficzne. W ofercie firmy znajdują się takie szkolenia jak Visual Masterclass, Precision in 3D, Sculpt & Paint, Models For Games, Sculpt Your Hero, Fur In Production, Sculpting Anatomy, Motion Design oraz Animation Workshop.