Jak zmienić formę opodatkowania?

Anna Kazimierowicz 21-01-2021

Prawodawca proponuje przedsiębiorcom różne formy opodatkowania. Warto zastanowić się, które rozwiązanie będzie dla nas najlepsze. Wybór wpływa na zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Chcesz zmienić formę opodatkowania w ciągu roku? Zastanawiasz się, czy istnieje taka możliwość? Co do zasada przepisy zabraniają takiego zachowania. W niektórych przypadkach można jednak skorzystać z takiego rozwiązania. 

Formy opodatkowania

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz skorzystać z jednej z czterech form opodatkowania przychodów. Wielu przedsiębiorców decyduje się na progresywne opodatkowanie, zwane również skalą podatkową lub podatkiem na zasadach ogólnych. Stawka uzależniona jest tutaj od przychodu. Jeżeli przychody nie przekroczą progu podatkowego, zostaną objęte stawką w wysokości 17%.  Jeżeli przekroczą ustaloną kwotę, obowiązuje stawka 32%.

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na podatek liniowy (19%). Prawodawca proponuje także rozliczanie w formie karty podatkowej. Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług, liczby pracowników, zakresu prowadzonej działalności, liczby mieszkańców, miejsca prowadzenia firmy. Wysokość stawki za dany rok podatkowy ustala naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jeśli płacisz podatek dochodowy w formie karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych. Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie: opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zastanawiasz się, jak wybrać odpowiednią formę opodatkowania? Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności (niektóre formy opodatkowania można zastosować tylko do niektórych rodzajów działalności), kosztów, które poniesiesz w trakcie działalności, wysokości dochodu czy chęci skorzystania z ulg.

Jak zmienić formę opodatkowania? 

Kiedy można zmienić opodatkowanie w ciągu roku?

Dotychczasową formę opodatkowania możesz zmienić do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód. Możesz też to zrobić do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągnąłeś w grudniu. Jeżeli rozpocząłeś działalność w ciągu roku, masz prawo zmienić formę opodatkowania do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli się spóźnisz, obowiązywać Cię będzie podatek progresywny.