Jak skutecznie chronić znak towarowy?

Klara Łojek 06-01-2022

Ochrona własności intelektualnej to bardzo złożone zagadnienie wymagające zawsze indywidualnego podejścia. W tym kontekście pojawiają się różne kwestie – m.in. związane z ochroną znaków towarowych. Co warto wiedzieć na ten temat?

Znak towarowy – co kryje się za tym pojęciem?

Znak towarowy jest oznaczeniem umożliwiającym odróżnienie od siebie towarów różnych przedsiębiorców. Takie oznaczenie nadaje się ponadto do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, że nie ma żadnych wątpliwości co do przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być np. sygnał dźwiękowy (w tym melodia), kompozycja kolorystyczna, rysunek, hologram, wyraz, ornament oraz forma przestrzenna – włącznie z formą opakowania lub towaru.  W języku potocznym znak towarowy nazywany jest m.in. znakiem firmowym, firmową nazwą czy logo.

Znak towarowy – dlaczego warto go chronić?

Ochrona znaku towarowego przynosi sponsor korzyści, niemniej najważniejsze jest to, że daje ona prawo do wyłącznego używania tego znaku na terenie całej Polski w celach zawodowych lub zarobkowych. Zarejestrowany znak towarowy stanowi podstawowe narzędzie służące do walki nieuczciwą konkurencją. Zarejestrowany znak wyróżnia się charakterystycznym symbolem R-ki w kółku. Wydawać by się mogło, że jest to niepozorny element, ale w ogromnym stopniu przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku marki. Wzbudza zaufanie wśród klientów, potwierdzając oryginalność towaru i wiarygodność producenta. Wypada wspomnieć także o tym, że zarejestrowany znak towarowy może stać się źródłem dodatkowego dochodu, ponieważ właściciel ma prawo umożliwić innym podmiotom korzystanie z niego na podstawie odpłatnej licencji.

Znak towarowy – jak go chronić?

Dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP to w Polsce jedyny sposób na to, aby skutecznie chronić znaki towarowe. Kraków to doskonały przykład lokalizacji, gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie w tym zakresie udzielone przez kancelarię patentową. Po weryfikacji zgłoszenia Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu znakowi ochrony. Oczywiście w pewnych okolicznościach wnioskodawca musi się liczyć z odmową, np. z racji na uznany sprzeciw. Ochrona znaku towarowego przyznawana jest zasadniczo na 10 lat. Istnieje jednak możliwość przedłużania jej na kolejne okresy, również 10-letnie, przy czym w tym zakresie nie ma żadnych limitów. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się z wydatkami. Wysokość opłat to wypadkowa różnych czynników, aczkolwiek zwykle trzeba na to wydać od 1500 do 3000 zł.

Jak skutecznie chronić znak towarowy?

Ochrona znaku towarowego a profesjonalna pomoc

Kwestie związane z ochroną znaków towarowych są dość skomplikowane, dlatego warto zwrócić się o pomoc do kancelarii patentowej mającej duże doświadczenie w tego typu sprawach. Zapewni ona kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach współpracy. Do jej zadań zaliczają się m.in.: zabezpieczenie i ochrona praw do firmy mogącej podlegać ochronie, badanie znaków towarowych pod kątem konfliktu z innymi oznaczeniami, wycena kosztów rejestracji znaku towarowego i składanie wniosków rejestracyjnych.