Jakie zagrożenia niesie sztuczna inteligencja?

Anna Kazimierowicz 18-01-2021

Sztuczna inteligencja może pomóc maszynom wydajniej wykonywać powierzone im zadania. Staje się coraz bardziej popularna dzięki automatyzacji i funkcjom analitycznym. Korzystając z uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i przetwarzania języka naturalnego, sztuczna inteligencja (AI) przynosi ogromne korzyści wielu branżom. Wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami. Sprawdź, jak może wpłynąć na cywilizację!

Ryzyko bezrobocia

W związku z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji pojawia się pytanie: czy maszyny zastąpią ludzi? Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy AI doprowadzi do wyższego bezrobocia, czy też nie. Warto jednak podkreślić, że wirtualni asystenci roboty prawdopodobnie przejmą większość powtarzalnych zadań, które mają w dużej mierze charakter binarny i wymagają minimalnej subiektywności.

Nie można więc wykluczyć, że sztuczna inteligencja spowoduje mniejszą interwencję człowieka, co może powodować poważne zakłócenia w standardach zatrudnienia. Obecnie większość firm wdraża automatyzację na pewnym poziomie, by zastąpić najmniej wykwalifikowanych pracowników. 

Problemy etyczne

Etyka sztucznej inteligencji obejmuje zestaw wartości, technik i zasad, które wykorzystują powszechnie akceptowane standardy dobra i zła. Sprzyja moralnego postępowaniu podczas opracowywania i wdrażania technologii AI. Robotyści powinni zagwarantować, że systemy autonomiczne, takie jak samojezdne pojazdy i roboty, wykazują etycznie akceptowalne zachowania, wchodząc w interakcję z ludźmi.

Sztuczna inteligencja i automatyzacja błyskawicznie się zmieniają i wywierają coraz większy wpływ na społeczeństwo. Najważniejsze jest zastosowanie zasad AI do projektowania i wdrażania algorytmicznych lub aktualnych systemów oraz projektów AI w sektorze publicznym. 

Jakie zagrożenia niesie sztuczna inteligencja?

Uprzedzenia i dyskryminacja

Projektanci systemów AI wybierają funkcje, metryki i struktury analityczne modeli, które umożliwiają eksplorację danych. Istnieje więc ryzyko, że technologie oparte na danych mogą powielać uprzedzenia i uprzedzenia robotyków. Próbki danych uczą i testują systemy algorytmiczne. Niestety, często mogą być niewystarczająco reprezentatywne dla populacji, z których wyciągają wnioski. 

Odmowa indywidualnej autonomii, regresu i praw

W przeszłości systemy sztucznej inteligencji, które automatyzują funkcje poznawcze, przypisywano wyłącznie odpowiedzialnym specjalistom. Obecnie wspomniane systemy podejmują decyzje, przewidują i klasyfikują, wywierając ogromny wpływ na obywateli. Należy więc zdawać sobie sprawę z zagrożenia w sztuczna inteligencji.

Warto pamiętać, że systemy AI są projektowane i programowane przez człowieka-projektanta. Odpowiedzialny specjalista może poprawić i zmienić wynik, który nie jest zadowalający. Projektując system, musi zwracać uwagę na to, czy nie zagrozi autonomii i nie naruszy praw człowieka.

Nieprzejrzyste, niewytłumaczalne lub nieuzasadnione wyniki

W niektórych przypadkach modele uczenia maszynowego mogą generować wyniki, opierając się na wielowymiarowych korelacjach. Niejednokrotnie wykraczają poza możliwości interpretacyjne ludzkiego rozumowania. W takiej sytuacji dane uzyskane algorytmicznie, które wpływają bezpośrednio na podmioty decyzyjne, mogą być dla nich niezrozumiałe. W niektórych przypadkach prowadzi to do wielu problemów.