Obowiązki pracodawcy w czasie upałów.

Anna Kazimierowicz 17-06-2021

Lato to pora roku, podczas której temperatura powietrza często przekracza 30 stopni Celsjusza. O czym zatem powinien pamiętać pracodawca w tym okresie? Co jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a co dobrą wolą?

Jak pracodawca powinien zadbać o swoich pracowników podczas upałów?

Jeżeli prowadzimy swój biznes, w którym zatrudniamy pracowników pamiętajmy, że podczas upałów powinniśmy zapewnić im jak najlepsze warunki do pracy. Co prawda przepisy prawa nie określają górnej granicy temperatury powietrza, przy której pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich codziennych obowiązków, ale nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest praca takiej temperatury, która była by adekwatna do rodzaju wykonywanych zadań. Podczas upałów warto mieć na uwadze zdrowie swoich podwładnych, dlatego też, jeżeli w biurach naszej firmy nie ma klimatyzacji zadbajmy o to, aby na ten czas pojawiły się w nich wentylatory. Należy również zaznaczyć, że jako pracodawca mamy obowiązek zapewnienia pracownikom zimnych napojów. Wodę należy dostarczyć wtedy, kiedy temperatura powietrza w zamkniętym pomieszczeniu przekracza 28 stopni. Jeżeli zaś chodzi o pracę na otwartej przestrzeni tj. to temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza.

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów.

Co w sytuacji, w której temperatura w pomieszczeniu przekroczy 30 stopni Celsjusza?

Warto zaznaczyć, że jeżeli temperatura w biurze przekroczy 30 stopni Celsjusza możemy skorzystać z wcześniejszego zwolnienia pracowników do domu lub ustanowienia danego dnia wolnym od pracy. Przepisy prawa na to zezwalają jednakże nie jest to obowiązkowe. Ostateczną decyzje w tej kwestii podejmuje, więc właściciel. Należy również podkreślić, że istnieje grupa osób, która w takiej sytuacji zgodnie z prawem bezwzględnie powinna zostać odesłana do domu mowa tu o pracownikach młodocianych pomiędzy 16 a 18 r.ż. Z takiej możliwości mogą skorzystać także osoby chorujące wystarczy, że powołają się na art. 210 § 1, który mówi o tym, że gdy warunki pracy zagrażają zdrowiu pracownika może on powstrzymać się od wykonywania pracy. W takim przypadku musi zezwolić na nieobecność pracownika.