Efektywne negocjacje w biznesie

Kinga Chwała 04-02-2021

Negocjacje biznesowe są najczęściej wykorzystywanymi wśród wszystkich rodzajów negocjacji. Są one zwykle traktowane jako negocjacje handlowe czy też zakupowe. Warto zadbać o przestrzeganie kilku zasad, które zagwarantują skuteczność podjętej negocjacji.

Etapy negocjacji biznesowych

Warto wiedzieć z jakich etapów składają się podstawowe negocjacje biznesowe. Pierwszym jest przygotowanie się do danej sytuacji biznesowej. Tutaj należy postawić sobie kluczowe pytania dotyczące przebiegu negocjacji oraz nazwać trudności jakie mogą się pojawić w trakcie ich trwania. Niezbędne do zastosowania będzie tutaj twórcze myślenie. Drugi etap to otwarcie rozmowy i rozpoznanie intencji swojego partnera. Tutaj ma miejsce krótka rozmowa, podczas której następuje rozpoznanie potrzeb kontrahenta oraz sprawdzenie efektywności doboru przyjętej strategii. Następnie odbywa się przedstawienie propozycji, stosowanie ustępstw, argumentów i kontrargumentów. To jedna z kluczowych części negocjacji. To czas na dyskusje, ukazywanie własnych propozycji oraz ustępstwa i targowanie propozycji. Na koniec trzeba podsumować i sformalizować przeprowadzone negocjacje. Tutaj podpisywany jest kontrakt końcowy, ustalenie wspólnych rozwiązań w formie pisemnej i dokładna analiza kontaktu. Jest to bardzo ważny etap, gdyż należy dopilnować wszystkich szczegółów i aspektów ujętych w umowie. Niedopilnowanie któregoś z jej aspektów może skutkować bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Efektywne negocjacje w biznesie

Zasady negocjacji biznesowych i handlowych

Pierwsza zasada to komunikowanie ustępstw z trudem i powoli. Nie można od razu pójść na ustępstwa, trzeba bardzo powoli do nich dochodzić tak, by kontrahent docenił ich wagę. Kolejna zasada to komunikowanie coraz mniejszych ustępstw wraz z rozwojem sytuacji. Nie warto ulegać emocjom i nie oferować radykalnych ustępstw jako pierwsi. Istotna zasada to rozpoznanie potrzeb drugiej strony oraz możliwych kompromisów, na jakie będzie chciał przystać. Tutaj uwagę należy skupić na kontrolę własnej mowy ciała i umiejętne odczytywanie jej w drugiej osobie.